Forum Settings
       
« Previous 0 Next »
Reply To Thread

[EU Odin] Crimson Moon Crusade FC is recruiting DutchiesFollow

#1 Sep 14 2013 at 3:02 AM Rating: Decent
Because we are a Dutch speaking FC I’m going to write the add in Dutch, I hope you don’t mind :)

Crimson Moon Crusade in een Rank 5 FC op Odin en we zijn hard op zoek naar gezellige, Nederlandssprekende, members!
We hebben nu 30 members en zouden er graag nog meer hebben. De nadruk ligt op gezellig samen questen en levelen. Uiteindelijk ligt endgame uiteraard in het verschiet en iedereen is dan ook druk bezig om level 50 te bereiken.

Wij zijn geen hardcore guild, zoals gezegd ligt de nadruk op lol en samen fun hebben. We gaan echter wel een raid team (of misschien meerdere raid teams) samenstellen, dus ook met endgame kom je zeker aan je trekken bij ons. We hebben een eigen forum en een eigen Vent server. Alle classes en levels zijn welkom!

Interesse? /tell Khelan Evermoor, Haya Ji of Wobbybob Storvan als je online bent voor meer info of een invite!

Edited, Sep 14th 2013 5:07am by KhelanEvermoor
« Previous 0 Next »
Reply To Thread

Colors Smileys Quote OriginalQuote Checked Help

 

Recent Visitors: 17 All times are in CST
Anonymous Guests (17)